Mączniak rzekomy

salata maczniak prawdziwy d
choroba icon

MĄCZNIAK RZEKOMY (Peronospora sp.) - to bardzo groźna choroba roślin. Początkowo rozwijają się w sposób mało zauważalny, a gdy objawy stają się widoczne, choroba jest już bardzo zaawansowana i jej rozwój przebiega wówczas bardzo szybko.

Najgroźniejsze gatunki mączniaków rzekomych to:
- mączniak rzekomy baldaszkowatych - wywoływany przez Plasmopara nivea.
- mączniak rzekomy cebuli - wywoływany przez Peronospora destructor.
- mączniak rzekomy chmielu - wywoływany przez Pseudoperonospora humuli.
- mączniak rzekomy dyniowatych - wywoływany przez Pseudoperonospora cubensis.
- mączniak rzekomy grochu - wywoływany przez Peronospora viciae.
- mączniak rzekomy kapustowatych - wywoływany przez Hyaloperonospora parasitica i Hyaloperonospora brassicae.
- mączniak rzekomy maku - wywoływany przez Peronospora arborescens.
- mączniak rzekomy róży - wywoływany przez Peronospora sparsa.
- mączniak rzekomy sałaty - wywoływany przez Bremia lactucae.
- mączniak rzekomy słonecznika - wywoływany przez Plasmopara halstedii.
- mączniak rzekomy winorośli - wywoływany przez Plasmopara viticola.

Objawy

objawy icon

Cechą charakterystyczną chorób wywoływanych przez grzyby z rodzaju Perenospora jest ich powszechne występowanie oraz bardzo szybkie rozprzestrzenianie się, mogące doprowadzić do całkowitego porażenia roślin uprawnych i ozdobnych. Najczęściej na liściach po dolnej stronie liści występuje nalot grzybni o różnych kolorach (biały, szary i fioletowy). Na młodych liściach pojawiają się bladożółte, wodniste/rozmyte plamy przechodzące w plamy gnilne. Niekiedy może dojść do zlania się plam. Szkodliwość grzyba bardzo wzrasta w warunkach wysokiej wilgotności, co może doprowadzić do obumierania porażonych organów lub całych roślin.

Rośliny żywicielskie

rośliny żywicielskie icon

Warzywa, winorośl, tytoń.

Sposoby zwalczania

sposoby zwalczania icon

Zapobieganie wystąpieniu choroby polega na uprawianiu odmian odpornych na mączniaki rzekome czy usuwaniu z pola i niszczeniu resztek roślin, gdyż w nich zimuje patogen. Warto pamiętać, że roślin porażonych chorobą nie wolno wrzucać do kompostownika. Ponadto należy unikać zwilżania liści podczas podlewania, gdyż zwilżone liście są warunkiem infekcji. W przypadku zauważenia objawów chorobowych zastosować jeden z fungicydów: Topas 100 EC, Score 250 EC czy Kendo 50 EW.

Zapisz się do newslettera i pobierz bezpłatne poradniki!