Zjadające liście

drzewa i krzewy lisciaste aronia sluzownica larwa
choroba icon

Do grupy tej należą szkodniki o gryzącym aparacie gębowym, które powodują trwałe uszkodzenia blaszki liściowej. Do owadów zjadających liście zaliczamy: gąsienice bielinka, larwy stonkowatych (szarynka kalinówka, stonka ziemniaczana), chrząszcze oprzędzików (oprzędzik pręgowany), chrząszcze opuchlaków (opuchlak truskawkowiec), larwy błonkówek (piłecznica agrestowa), chrząszcze pchełek (pchełka rzepakowa). Owady te intensywnie żerują wyrządzając bardzo duże szkody w uprawach. Najczęstszymi uszkodzeniami liści są: wygryzanie okienek (zeskrobywanie tkanki z określonej powierzchni liści – dolnej i niekiedy górnej – młode gąsienice niektórych motyli), wygryzanie nieregularnych jamek na górnej stronie liścia – pchełki); szkieletowanie (całkowite wyjadanie górnej i dolnej części miękiszu liścia – pozostaje sam szkielet z układem nerwów – larwy śluzownicy), żer zatokowy (na brzegach liści szkodnik wygryza regularne półkola zatoki – opuchlaki, oprzędziki), dziurawienie (na liściu można zauważyć bardziej lub mniej, okrągłe otwory różnej wielkości – gąsienice motyli, larwy chrząszczy). Jednak najgroźniejszym rodzajem uszkodzenia jest gołożer. Czasem na roślinach pozostają tylko najgrubsze nerwy (gąsienice bielinka kapustnika czy larwy brzęczaka porzeczkowca).

Zapisz się do newslettera i pobierz bezpłatne poradniki!