Drążące pędy

brzoza szerszen
choroba icon

Do grupy tej należą szkodniki o gryzącym aparacie gębowym, które drążą korytarze w pędach, gałęziach i pniach roślin i drzew. Do owadów tych zaliczamy chrząszcze z rodziny ryjkowcowatych (chowacz, brukwiaczek), gąsienice motyli (przeziernik jabłoniowiec, przeziernik porzeczkowiec, trociniarka czerwica), chrząszcze z rodziny kornikowatych (ogłodek owocowiec, jesionowiec pstry) oraz larwy z rodziny kózkowatych (rzemlik topolowiec). Wewnętrzne uszkodzenia możemy podzielić na żerowanie w roślinach zielnych i zdrewniałych. Szkodniki żerujące w częściach zielonych pędów wygryzają jamy i chodniki. Na powierzchni np. źdźbła widoczne są otwory, z których usuwane są odchody i pogryzione części roślin. U roślin zdrewniałych (drzewa i krzewy) obserwujemy powstawanie tuneli czy chodników o różnym kształcie i wielkości. Najpierw gąsienice czy larwy żerują pod korą a następnie drążą duże chodniki w drewnie, wyrzucając odchody i trociny przez otwór w dolnej części żerowiska. Bardzo charakterystyczne są żerowiska korników pod korą. Żer taki składa się z pojedynczego chodnika macierzystego i odchodzących na obie strony rozszerzających się chodników larwalnych wypełnionych odchodami i trocinkami.

Zapisz się do newslettera i pobierz bezpłatne poradniki!