Zgorzel siewek

salata choroby zgorzelowe d
choroba icon

Choroba wywoływana przez grzyby Phythium ultimum, Botrytis cinerea, Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Phomopsis spp. i inne.

Objawy

objawy icon

Choroba ta występuje bardzo wcześnie po skiełkowaniu roślin. Zgorzel przedwschodowa (przed ukazaniem się nadziemnych części rośliny (powodowana jest przez zgnilizny i obumarcia kiełków przed wydostaniem się na powierzchnię). Zgorzel powschodową (na formujących się liścieniach, łodyżkach oraz liściach właściwych) powodowana jest przez „zgnilizny”, które obejmują swym porażeniem szyję korzeniową. W miejscu infekcji następuje silne przewężenie prowadzące do obumierania rośliny. Roślina obumiera pokrywając się szarym nalotem a system korzeniowy ulega gniciu.

Rośliny żywicielskie

rośliny żywicielskie icon

Warzywa, rośliny uprawne, ozdobne (drzewa i krzewy liściaste i iglaste).

Zapisz się do newslettera i pobierz bezpłatne poradniki!