Zgorzel siewek

salata choroby zgorzelowe d
choroba icon

ZGORZEL SIEWEK Phythium ultimum, Botrytis cinerea, Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Phomopsis spp.)

Objawy

objawy icon

Choroba ta występuje bardzo wcześnie po skiełkowaniu roślin. Zgorzel przedwschodowa (przed ukazaniem się nadziemnych części rośliny) powodowana jest przez zgnilizny i obumarcia kiełków przed wydostaniem się na powierzchnię. Zgorzel powschodową (na formujących się liścieniach, łodyżkach oraz liściach właściwych) powodowana jest przez „zgnilizny”, które obejmują swym porażeniem szyję korzeniową. W miejscu infekcji następuje silne przewężenie prowadzące do obumierania rośliny. Roślina obumiera pokrywając się szarym nalotem a system korzeniowy ulega gniciu.

Rośliny żywicielskie

rośliny żywicielskie icon

Warzywa, rośliny uprawne, ozdobne (drzewa i krzewy liściaste i iglaste).

Sposoby zwalczania

sposoby zwalczania icon

Zaprawianie nasion ma na celu zabezpieczenie kiełkujących nasion przed chorobami grzybowymi i szkodnikam, które przenoszone są na nasionach oraz występują w glebie. Zaprawianie nasion zapewnia lepsze i bardziej wyrównane wschody. Młode siewki szybciej się rozwijają oraz stają się odporniejsze na groźne choroby i szkodniki, co w rezultacie daje wyższe plony dobrej jakości. Obecnie zarejestrowane zaprawy nasienne, które zawierają tiuram, mankozeb lub karboksynę, chronią rośliny przed chorobami grzybowymi powodującymi zgorzele siewek. Najpopularniejszym środkiem do ochrony nasion i kiełkujących roślin jest Zaprawa Nasienna T 75 DS./WS. Zaprawianie niewielkiej ilości nasion najłatwiej wykonać np. w szczelnie zamkniętym słoiku. Dobrym sposobem jest także podlewanie preparatem Biosept Active, który dodatkowo poprawia odporność roślin.

Zapisz się do newslettera i pobierz bezpłatne poradniki!