Turkuć podjadek

Turku%C4%87+podjadek.jpg
choroba icon

TURKUĆ PODJADEK (Gryllotalpa gryllotalpa) - jest to owad o silnej, krępej budowie ciała, barwy brunatnej, długości 35-50 mm. Przedtułów jest silnie wykształcony z łopatowatymi, grzebnymi nogami pierwszej pary. Skrzydła pierwszej pary są skórzaste, mniejsze niż drugiej pary, które są pergaminiaste i siateczkowato użyłkowane. Larwa jest podobna do postaci dorosłej, początkowo bezskrzydła. Zimują larwy i osobniki dorosłe w glebie. Samice składają jaja „gniazdowo” do gleby na głębokość 10-20 cm, w okresie od czerwca do lipca. Płodność samicy wynosi od 150 do 500 jaj. Po rozwoju embrionalnym, trwającym 7-21 dni, następuje stopniowy wzrost larwy, który trwa przez cały sezon wegetacyjny. W roku rozwija się 1 pokolenie.

Objawy

objawy icon

Jest to gatunek polifagiczny, występuje najliczniej na terenach wilgotnych, w inspektach i w szklarniach. Larwy i osobniki dorosłe drążą podziemne korytarze, podrywając przy tym młode rośliny, które więdną i zasychają, przegryzają i wygryzają młode korzenie i bulwy roślin.

Rośliny żywicielskie

rośliny żywicielskie icon

Korzenie, kłącza i bulwy większości roślin uprawnych.

Sposoby zwalczania

sposoby zwalczania icon

Zwalczanie prowadzi się przez wyłapywanie do pułapek lub przez stosowanie insektycydów doglebowych w momencie zauważenia uszkodzeń.

Zapisz się do newslettera i pobierz bezpłatne poradniki!