Skoczogonki

Skoczogonki.jpg
choroba icon

SKOCZOGONKI (Collembola) – to delikatne, drobne owady bezskrzydłowe. Posiadają czułki. Odwłok jest zbudowany co najmniej z 6 segmentów. Pierwszy segment jest zaopatrzony po stronie brzusznej w rurkowatą przysadkę, zwaną cewką brzuszną, spełniającą rolę przylgi. Na czwartym lub piątym segmencie występują widełki skokowe, a na trzecim hamowidło, tworząc razem aparat skokowy. Występują w miejscach wilgotnych, można je spotkać w namiotach foliowych, inspektach, szklarniach czy pieczarkarniach.

Objawy

objawy icon

Ich szkodliwość polega na nagryzaniu kiełkujących nasion i wschodzących roślin, grzybni i owocników.

Rośliny żywicielskie

rośliny żywicielskie icon

Większość roślin uprawnych, zwłaszcza w fazie kiełkowania i siewek.

Sposoby zwalczania

sposoby zwalczania icon

Z zabiegów profilaktycznych zalecane jest odkażanie termiczne lub chemiczne ziemi w inspektach i szklarniach, a w warunkach polowych – zabiegi zmniejszające wilgotność gleby.

Zapisz się do newslettera i pobierz bezpłatne poradniki!