Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia?

Decydując się na wycięcie drzewa bądź krzewu warto zapoznać się z aktualnie obowiązującymi przepisami. Masowa wycinka drzew przyczyniła się do nowelizacji ustawy o przyrodzie i ochronie zabytków. Podpowiadamy jakie drzewa i krzewy można wyciąć bez zezwolenia, zaś na które należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy.

Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia?

1. Dlaczego na wycinkę drzew potrzebne jest zezwolenie?

Jaka ustawa określa zasady wycinki drzew?

Z dniem 17 czerwca 2017 r. w życie weszły nowe przepisy dotyczące wycinania drzew i krzewów, opierające się na ustawie dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.). Przepisy określają m.in. na jakich warunkach można wycinać drzewa oraz które gatunki nie wymagają zezwolenia na ścięcie.

Co zmieniły nowe przepisy o wycinaniu drzew?

Wcześniej obowiązująca procedura dotycząca usuwania drzew i krzewów zakładała, że nie potrzebowaliśmy zezwolenia na wycięcie drzewa jeżeli drzewo lub krzew rósł na naszej posesji, a cel usunięcia drzewa nie był związany z prowadzeniem działalności gospodarczej na danym terenie. Również nie potrzebowaliśmy zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu jeżeli prowadziliśmy działalność gospodarczą, ale obwód pnia drzewa na wysokości 130cm nie przekraczał 50cm lub 100cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klona jesionolistnego, klona srebrzystego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego, a krzew lub krzewy rosły w skupisku nie przekraczającym 25m².

Dlaczego zmieniona została ustawa dotycząca wycinki drzew?

Celem nowelizacji ustawy o przyrodzie i ochronie zabytków jest zapobieganie masowej wycince drzew. Częstotliwość tego zjawiska wzrosła bowiem za sprawą wcześniejszych zmian przepisów, które umożliwiały usunięcie każdego drzewa, bez względu na jego obwód, jeśli nie było to związane z działalnością gospodarczą. W efekcie doszło do usuwania roślin na ogromną skalę, nawet tych najbardziej wiekowych i stanowiących własność publiczną.

wycinka 2

2. Kiedy i w jaki sposób należy zgłosić zamiar wycinki?

W jakim przypadku należy zgłosić zamiar wycięcia drzewa?

Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew i krzewów na prywatnej posesji jest konieczne w przypadku gdy obwód pnia drzew mierzonych na wysokości 5 cm przekracza określone wartości. W związku z powyższym nie będziemy mogli usuwać wszystkich drzew i krzewów tak jak było to do tej pory.

Powyżej jakich wartości należy zgłosić zamiar wycięcia drzewa?

 • 80cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego.
 • 65cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego.
 • 50cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jak przebiega urzędowa procedura dotycząca wycinki drzew?

Jeżeli drzewo ma więcej centymetrów w obwodzie pnia na wysokości 5cm,to należy zgłosić planowaną wycinkę. Wówczas urząd gminy, do którego zgłaszamy wycinkę drzewa, w ciągu 21 dni przeprowadzi oględziny i sporządzi protokół. W ciągu kolejnych 14 dni samorząd sprawdzi czy nie ma przeciwskazań do wycięcia rośliny, np. nieruchomość będzie wpisana do rejestru zabytków lub teren będzie przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania na zieleń. Jeżeli po 14 dniach nie otrzymamy żadnej odpowiedzi możemy uznać, że otrzymaliśmy pozwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu z naszej posesji. W sytuacji usuwania drzew z obszaru nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zgłoszenia rozpatruje wojewódzki konserwator zabytków.

wycinka 1

Jak dokonać zgłoszenia wycinki?

W zgłoszeniu usunięcia drzewa, które należy dostarczyć urzędowi gminy, powinno znajdować się:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy.
 • oznaczenie nieruchomości, na której ma dojść do wycinki.
 • rysunek lub mapka, które pozwolą zlokalizować drzewa na nieruchomości.

Jakie drzewa i krzewy można wyciąć bez zezwolenia?

 • Drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza określonych ustawowo wartości (50cm, 65cm lub 80cm).
 • Krzew albo krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m².
 • Drzewa i krzewy złamane lub wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy.
 • Drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
 • Drzewa i krzewy owocowe.

Jak wygląda sprawa zezwolenia na usunięcie drzew owocowych?

Sytuacja z drzewami oraz krzewami owocowymi, przedstawia się podobnie jak wcześniej, a mianowicie rośliny te można usunąć bez zezwolenia, chyba że rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni, na przykład bulwarach lub dworkach udostępnionych do zwiedzania. Na terenach ogrodów działkowych i przydomowych, drzewa owocowe można wycinać bez pytania o zgodę czy zgłaszania takiego zamiaru.

wycinka 5

3. Jakie są konsekwencje nielegalnej wycinki?

Jakie konsekwencje niesie nielegalna wycinka drzew i krzewów?

Samodzielne usuwanie drzew objętych ustawą, bez zgody urzędnika, jest złamaniem prawa i niesie ze sobą poważne materialne konsekwencje. W przypadku stwierdzenia takiej wycinki na właściciela nieruchomości zostaje nałożona kara administracyjna. Wysokość opłaty za usunięcie drzewa oblicza się, mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty dla danego gatunku. W przypadku krzewów należy pomnożyć daną stawkę i liczbę metrów kwadratowych powierzchni pokrytej usuwanymi okazami.

Ile wynosi stawka za nielegalne usuwanie drzew?

 • 12-15zł/1cm obwodu pnia - kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, platan klonolistny, robinia akacjowa, topola, wierzba.
 • 25-30zł/1cm obwodu pnia – brzoza brodawkowata, czeremcha zwyczajna, czereśnia, daglezja, dąb czerwony, glediczja trójcierniowa, jesion wyniosły, jodła (z wyjątkiem jodły koreańskiej), kasztan jadalny, kasztanowiec (pozostałe gatunki), klon czerwony, klon jawor, klon zwyczajny, lipa drobnolistna, metasekwoja chińska, modrzew europejski, olsza, orzech włoski, perełkowiec japoński, sosna, sumak octowiec, świerk, wiąz, wiśnia (z wyjątkiem ałyczy i antypki), żywotnik olbrzymi.
 • 55-77zł/1cm obwodu pnia - ałycza, ambrowiec amerykański, buk pospolity, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, dąb (z wyjątkiem dębu czerwonego), grab pospolity, grusza, jabłoń, jarząb pospolity, klon polny, kłęk amerykański, korkowiec amurski, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb japoński, morwa, orzesznik, rokitnik zwyczajny, surmia bignoniowa, tulipanowiec amerykański, wiśnia wonna.
 • 170-210zł/1cm obwodu pnia - cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb (pozostałe gatunki), jodła koreańska, oliwnik wąskolistny, żywotnik zachodni.

Jakie opłaty obowiązują za nielegalne wycinanie krzewów?

 • 10zł/1m2- dereń rozłogowy, róża pomarszczona, tawuła kutnerowata i świdośliwa kłosowa.
 • 40zł/1m2- pozostałe gatunki krzewów.
 • 50zł/1m2- w przypadku krzewów, których powierzchnia skupiska zajmuje ponad 100m2.
wycinka 4
Autor

Poradnik został napisany przez Eksperta Target, który od wielu lat pomaga czytelnikom rozwiązywać problemy związane z uprawą, pielęgnacją i ochroną roślin.

Miłość do roślin i pasja do ogrodnictwa naszego Eksperta pomaga mu w tworzeniu wartościowych poradników, które szczególnie przydatne są ogrodnikom amatorom oraz posiadaczom ogródków działkowych.

Zapisz się do newslettera i pobierz bezpłatne poradniki!