Chwasty

chwasty na trawniku
choroba icon

Z punktu widzenia ekologicznego chwasty ogrodowe czy polne nazywane są roślinami towarzyszącymi. Występują bardzo często w uprawach warzyw oraz roślin ozdobnych wpływając negatywnie na uzyskiwany plon oraz efekt dekoracyjny roślin ozdobnych. Chwasty konkurują z roślinami uprawnymi o składniki pokarmowe, wodę oraz światło. Często mają znacznie większe zapotrzebowanie na składniki mineralne niż rośliny uprawne. Charakteryzują się także dużą zdolnością do wykorzystywania pobranych składników pokarmowych z gleby, co powoduje, że znacznie lepiej są przystosowane do niesprzyjających warunków atmosferycznych niż rośliny uprawne czy ozdobne. To wszystko sprawia, że chwasty ogrodowe mogą w znacznym stopniu wpłynąć na zahamowanie wzrostu i rozwoju innych roślin. Chwasty na trawniku czy w ogrodzie są także żywicielami wielu chorób występujących później na roślinach uprawnych oraz ozdobnych. Kolejną negatywną z punktu widzenia człowieka zdolnością chwastów jest wytwarzania ogromnej ilości nasion, które następnie mogą przetrwać w glebie kilka (np. przytulia czepna, żółtlica drobnokwiatowa) lub w przypadku niektórych gatunków nawet kilkanaście lat (rumianowate). Należy zatem zdać sobie sprawę z faktu, iż zachwaszczony ogród czy działka znacznie tracą swój efekt dekoracyjny. Dlatego tak ważne jest zwalczanie chwastów. Chwasty na trawniku lub w ogrodzie sprawiają, że rośliny ozdobne i uprawne słabiej rosną, są bardziej podatne na niesprzyjające warunki pogodowe oraz ataki ze strony chorób i szkodników. Składniki pokarmowe z nawozów są pobierane w większej części przez chwasty co sprzyja ich rozprzestrzenianiu się oraz wytwarzaniu większej ilości nasion. Zwalczanie chwastów jest zatem jedną z najważniejszych prac podejmowanych w ogrodach i na działkach.

Sposoby zwalczania

sposoby zwalczania icon

Ciekawą informacją dla co niektórych może być fakt, że perz rozmnaża się głównie za pomocą podziemnych rozłogów, a nie jak by można było przypuszczać za pomocą nasion. Dlatego też tak ważne jest aby na zachwaszczonej przez perz działce nie stosować motyki gdyż nieświadomie wpłyniemy na rozprzestrzenienie się tego gatunku. Perz stosunkowo w bardzo krótkim czasie potrafi zająć spory obszar ogrodu, zagłuszając i wypierając inne gatunki roślin. Zarejestrowanymi preparatami do zwalczania perzu są preparaty Targa Super 05 EC i Fusilade Forte 150 EC. Uwzględniając zakres działania preparatów chwastobójczych czyli herbicydów można wyróżnić herbicydy nieselektywne (totalne), które zwalczają chwasty jedno- i dwuliścienne takie jak Klinik Duo 360 SL oraz herbicydy selektywne, które zwalczają określone grupy chwastów. Mamy więc herbicydy przeznaczone do zwalczania chwastów jednoliściennych takie jak: Targa Super 05 EC oraz Fusilade Forte 150 EC a także preparaty do zwalczania chwastów dwuliściennych np. na trawnikach takie jak: Starane 250 EC, Bofix 260 EW). Uwzględniając mechanizm działania herbicydów wobec zwalczanego chwastu możemy mówić o herbicydach kontaktowych (parzące) i systemicznych (układowych). Preparaty należące do tej pierwszej grupy środków niszczą tkanki roślinne w miejscu kontaktu cieczy roboczej z liśćmi. Natomiast herbicydy systemiczne wnikają do rośliny, są transportowane wraz z wiązkami przewodzącymi po całym organizmie roślinnym. Dzięki temu zaburzają procesy życiowe rośliny, w tym przypadku chwastu. Jest jeszcze jeden sposób klasyfikacji herbicydów, uwzględniający sposób wnikania cieczy roboczej do rośliny. Mówimy o herbicydach dolistnych oraz doglebowych. Praktycznie rzecz biorąc wszystkie herbicydy skierowane do stosowania w ogrodach i na działkach mają działanie jedynie dolistne.

Zapisz się do newslettera i pobierz bezpłatne poradniki!