Jakie zabiegi ochrony należy wykonać w uprawie jabłoni?

Jabłonie należą do najpopularniejszych drzewek owocowych uprawianych w naszym kraju. Ich soczyste owoce cenione są ze względu na walory smakowe i szerokie zastosowanie w kuchni. Aby drzewka rosły zdrowo i obficie plonowały należy jednak pamiętać o odpowiedniej ochronie przed chorobami i szkodnikami. Terminowo wykonane zabiegi pielęgnacyjne sprawią, że będziemy się cieszyć smacznymi i soczystymi owocami.

Jakie zabiegi ochrony należy wykonać w uprawie jabłoni?

1. W jaki sposób zapobiegać chorobom jabłoni?

Czy zimą i na przedwiośniu przeprowadza się zabiegi ochronne?

Zabiegi profilaktyczne mające na celu ochronę jabłoni przed chorobami grzybowymi należy przeprowadzać także w okresie zimowym. Już w styczniu warto przeprowadzić lustrację upraw pod kątem obecności zgorzeli kory czy zarazy ogniowej. Przy okazji warto zwrócić uwagę, czy na drzewkach nie pozostały zaschnięte owoce, czyli tzw. mumie. Ich pozostawienie może przyczynić się do wystąpienia brunatnej zgnilizny drzew ziarnkowych.

Jeśli w lutym przeprowadziliśmy cięcie drzewek to warto pamiętać o zabezpieczeniu powstałych ran.  Większe powierzchnie cięcia należy zabezpieczyć maścią ogrodniczą, która zapobiegnie wnikaniu patogenów do wnętrza rośliny. Dzięki temu zmniejszamy ryzyko wystąpienia chorób takich jak zgorzel kory, rak bakteryjny, parch jabłoni czy srebrzystość liści.

W drugiej połowie lutego i w marcu przystępujemy do pierwszych oprysków. Skuteczną ochronę w tym okresie zapewniają preparaty miedziowe (Miedzian 50WPMiedzian Extra 350SC). Należy pamiętać, aby zabiegi przeprowadzić podczas suchej i bezwietrznej pogody, przy temperaturze powyżej 5 stopni Celcjusza. Pod koniec marca warto także sięgnąć po biopreparaty takie jak Evasiol czy Lecitec, które zapobiegają rozwojowi m.in. parcha jabłoni i mączniaka jabłoni. Jeśli dopiero planujemy sadzenie drzewek to podczas zimowych dni warto zaplanować uprawę i wybrać odmiany mniej podatne na choroby grzybowe, a zwłaszcza na parcha jabłoni.

CHOROBA / MIESIĄC

Styczeń

Luty

Marzec

Zgorzel kory

Lustracja drzewek jabłoni (zwłaszcza podczas dużych wahań temperatury)

Maść ogrodnicza (ograniczają wnikanie chorób po cięciu),

Maść ogrodnicza (ogranicza wnikanie patogenów chorobotwórczych po cięciu).

Rak bakteryjny drzew owocowych

 

Zabezpieczanie ran po cięciu preparatami Maść ogrodnicza.

Oprysk preparatami miedziowymi (Miedzan 50WP, Miedzian Extra 350SC)

Brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych

Zbieranie i niszczenie mumii owoców

 

 

Parch jabłoni

Zaplanowanie uprawy odmian mniej podatnych na chorobę

Cięcie i formowanie korony, Maść ogrodnicza (ograniczają wnikanie chorób po cięciu)

Oprysk preparatami miedziowymi (Miedzan 50WP, Miedzian Extra 350SC) lub biopreparatem Evasiol

Mączniak jabłoni

 

Wycinanie pędów z objawami choroby (srebrzysta grzybnia)

Oprysk biopreparatami Lecitec lub Evasiol

Zaraza ogniowa

Lustracja drzewek jabłoni

Wycinanie porażonych pędów oraz odkażanie narzędzi podczas wykonywania zabiegu

Oprysk preparatem miedziowym w okresie nabrzmiewania pąków (Miedzan 50WP, Miedzian Extra 350SC)

Srebrzystość liści

 

Zabezpieczanie ran po cięciu preparatem Maść ogrodnicza.

Oprysk preparatami miedziowymi (Miedzan 50WP, Miedzian Extra 350SC)

Jakie zabiegi ochronne należy przeprowadzić wiosną?

Termin przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w okresie wiosennym jest bardzo często uzależniony od fazy rozwojowej drzewka. W fazie zielonego pąka kwiatowego warto wykonać oprysk biopreparatem Evasiol, który doskonale zapobiega parchowi jabłoni. Z kolei gdy tylko ukażą się pierwsze liście należy wyciąć pędy porażone mączniakiem jabłoni. W przypadku ochrony przed parchem jabłoni należy pamiętać, że patogen bardzo szybko uodparnia się na substancje czynne znajdujące się w środkach ochrony roślin. Dlatego zaleca się, aby każdy zabieg był przeprowadzony z wykorzystaniem innego preparatu. W okresie czerwcowego opadania zawiązków warto wykonać oprysk biopreparatem Evasiol lub Lecitec. Dzięki temu zabezpieczymy drzewka m.in. przed brunatną zgnilizną drzew ziarnkowych. Jeśli zauważymy objawy wystąpienia szarej pleśni wystarczy sięgnąć po preparat, który stosujemy do ochrony jabłoni przed parchem. W czerwcu nie można zapomnieć o oprysku preparatem miedziowym (Miedzan 50 WP, Miedzian Extra 350 SC) chroniącym przed groźną bakterią wywołującą zarazę ogniową. Ponadto przez całą wiosnę nie można zapominać o regularnej lustracji drzewek jabłoniowych. Dzięki dokładnym obserwacjom jesteśmy w stanie szybko zdiagnozować i podjąć działania mające na celu wyeliminowanie patogenów. Szczególnie ważna jest lustracja w okresie opadania płatków kwiatowych, gdyż wówczas mogą pojawić się pierwsze objawy zarazy ogniowej.

CHOROBA / MIESIĄC

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych

 

 

Oprysk w okresie czerwcowego opadania zawiązków biopreparatem Evasiol lub Lecitec

Parch jabłoni

Regularna lustracja drzewek jabłoni. Oprysk biopreparatem Evasiol w fazie zielonego pąka kwiatowego

 

Regularna lustracja drzewek jabłoni. Oprysk biopreparatem Evasiol w okresie rozwoju zawiązków

Mączniak jabłoni

Wycinanie porażonych pędów w okresie ukazywania się pierwszych liści

Oprysk środkiem grzybobójczym Topas 100EC lub biopreparatami Lecitec bądź Evasiol

Regularna lustracja drzewek jabłoni

Zaraza ogniowa

 

Lustracja sadu w okresie opadania płatków

Oprysk preparatem miedziowym (Miedzan 50 WP, Miedzian Extra 350 SC)

Szara pleśń

 

 

Opryski chemiczne preparatem Miedzian 50 WP

jabłoń 2

Czy podczas lata zwalczamy choroby grzybowe jabłoni?

Zabiegi ochronne z użyciem grzybobójczych środków ochrony roślin przeprowadzamy także latem. Należy jednak pamiętać o przestrzeganiu okresu karencji, który zawsze jest podany w opisie środka. Jest to szczególnie ważne w przypadku uprawy wcześniejszych odmian jabłoni. W lipcu i w sierpniu kontynuujemy ochronę przed parchem jabłoni. Sprawdzony preparat to m.in. Miedzian Extra 350 SC. Warto także przemiennie stosować biopreparaty LecitecEvasiol.

Podczas suchego lata częstotliwość zabiegów będzie mniejsza. Z kolei wilgotna pogoda będzie sprzyjała szybszemu rozwojowi choroby dlatego regularne opryski będą niezbędne, aby uzyskać owoce bez plam. Preparaty stosowane przeciwko parchowi jabłoni jednocześnie zapobiegają rozwojowi takich chorób jak brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych, mączniak jabłoni czy szara pleśń. W sierpniu nie można także zapomnieć o usuwaniu pędów porażonych zarazą ogniową. Tniemy z około 30cm zapasem, zaś miejsca cięcia zabezpieczamy maścią ogrodniczą. Jeśli tuż przed dojrzeniem owoców zauważyliśmy liście zainfekowane mączniakiem jabłoni to należy  je zerwać. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko rozprzestrzenienia się choroby na sąsiednie drzewka bez konieczności wykonania oprysku. Jeśli pod koniec lata planujemy sadzenie nowych drzewek  to warto wybrać odmiany o wysokim stopniu odporności na brunatną zgniliznę. Ponadto wybór odpowiedniego stanowiska przed sadzeniem drzewek może w dużym stopniu zmniejszyć ryzyko wystąpienia raka bakteryjnego drzew owocowych oraz srebrzystości liści.

CHOROBA / MIESIĄC

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Rak bakteryjny drzew owocowych

 

 

Wybór odpowiedniego stanowiska przed sadzeniem drzewek.

Brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych

Oprysk jednym z preparatów: Miedzian Extra 350 SC, Miedzian 50 WP

Oprysk biopreparatem Evasiol lub Lecitec

Sadzenie odmian o wysokim stopniu odporności na chorobę

Parch jabłoni

Oprysk środkiem grzybobójczym Miedzian Extra 350 SC- należy przestrzegać okresu karencji.

Regularna lustracja drzewek jabłoni. Oprysk biopreparatem Evasiol w okresie dojrzewania owoców

Oprysk środkiem grzybobójczym Miedzian Extra 350 SC - należy przestrzegać okresu karencji

Mączniak jabłoni

Oprysk środkiem grzybobójczym Topas 100EC lub biopreparatami Lecitec bądź Evasiol

Obrywanie porażonych liści

Oprysk biopreparatami Lecitec bądź Evasiol

Zaraza ogniowa

 

Usuwanie porażonych pędów z ok. 30cm zapasem. Zabezpieczenie miejsca cięcia Maścią ogrodniczą

Oprysk preparatem miedziowym (Miedzian Extra 350 SC, Miedzian 50 WP)

Srebrzystość liści

 

 

Wybór odpowiedniego stanowiska przed sadzeniem drzewek.

Szara pleśń

Opryski preparatami pochodzenia naturalnego Lecitec bądź Evasiol

Opryski chemiczne preparatami: Miedzian Extra 350 SC, Miedzian 50 WP

Opryski preparatami pochodzenia naturalnego Lecitec bądź Evasiol

Które jesienne zabiegi pozwolą wyeliminować patogeny?

W okresie opadania liści warto sięgnąć po preparaty miedziowe, czyli Miedzian Extra 350SC lub Miedzian 50 WP. Dzięki temu eliminujemy formy zimujące zarodników takich chorób grzybowych jak rak bakteryjny drzew owocowych czy srebrzystość liści. W przypadku pierwszej choroby zabieg można powtórzyć po opadnięciu liści. Gdy tylko opadną liście warto także wykonać oprysk 5% roztworem mocznika (parch jabłoni). Ponadto grabienie i niszczenie opadłych liści ułatwia utrzymanie drzewek jabłoni w dobrej kondycji. Późną jesienią, zwłaszcza podczas dużych wahań temperatury należy pamiętać o lustracji drzewek jabłoni pod kątem obecności zgorzeli kory.

CHOROBA / MIESIĄC

Październik

Listopad

Grudzień

Zgorzel kory

 

 

Lustracja drzewek jabłoni (zwłaszcza podczas dużych wahań temeratury)

Rak bakteryjny drzew owocowych

Oprysk w okresie opadania liści preparatami: Miedzian Extra 350SC, Miedzian 50 WP

Oprysk tuż po opadnięciu liści preparatami: Miedzian Extra 350SC, Miedzian 50 WP

 

Brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych

 

 

Zbieranie i niszczenie mumii owoców

Parch jabłoni

Grabienie i niszczenie opadających liści

Oprysk 5% roztworem mocznika tuż po opadnięciu liści z drzew

 

Mączniak jabłoni

Sadzenie odmian o wysokim stopniu odporności na chorobę

 

 

Srebrzystość liści

Oprysk w okresie opadania liści preparatami: Miedzian Extra 350SC, Miedzian 50 WP

 

 

jabłoń 1

2. Jak skutecznie walczyć ze szkodnikami jabłoni?

Czy podczas zimy należy walczyć ze szkodnikami jabłoni?

Z uwagi na ujemne temperatury panujące zwykle zimą przeprowadzenie oprysków środkami ochrony roślin jest niemożliwe. Mroźna pogoda nie przeszkadza jednak aby już w styczniu dokonać lustracji drzewek jabłoni pod kątem obecności zimujących stadiów szkodników. Gdy tylko temperatura powietrza kilka dni z rzędu będzie dodatnia można przystąpić do wykonania pierwszych oprysków. W tym okresie najlepiej sprawdzają się preparaty olejowe. Na szczególną uwagę zasługuje całkowicie naturalny produkt oparty na oleju rydzowym Emulpar 940EC. Zabiegi przeprowadzone tym preparatem w lutym i w marcu pozwolą zniszczyć zimujące stadia szkodników oraz przędziorka owocowca. Ponadto marzec to doskonały czas kiedy pod drzewka umieszcza się płachty i wytrząsa na nie szkodniki. Dzięki temu możemy zmniejszyć liczebność m.in. kwieciaka jabłkowca. W przypadku tego szkodnika ważnym zabiegiem jest także niszczenie uszkodzonych pąków. Pod koniec zimy warto obserwować drzewka pod kątem obecności zwójek i wydłubki oczateczki. Ich gąsienice wczesną wiosną rozpoczynają żerowanie w rozetach liściowych i liściowo-kwiatowych.

SZKODNIK / MIESIĄC

Styczeń

Luty

Marzec

Zimujące stadia szkodników

Lustracja drzewek jabłoni

Oprysk preparatem olejowym naturalnego pochodzenia Emulpar Spray lub Emulpar 940EC

Oprysk preparatem olejowym naturalnego pochodzenia Emulpar Spray lub Emulpar 940EC

Kwieciak jabłkowiec

 

 

Wytrząsanie szkodników na płachty umieszczone pod drzewem, niszczenie uszkodzonych przez szkodnika pąków

Zwójki

 

 

Lustracja drzewek jabłoni (wiosną gąsienice żerują w rozetach liściowych i liściowo-kwiatowych)

Wydłubka oczateczka

 

 

Lustracja drzewek jabłoni (wiosną gąsienice żerują w rozetach liściowych i liściowo-kwiatowych)

Przędziorek owocowiec

 

Oprysk preparatem olejowym naturalnego pochodzenia Emulpar Spray lub Emulpar 940EC

 

W jaki sposób wyeliminować wiosną szkodniki jabłoni?

Zabiegi pielęgnacyjne w okresie wiosennym są najczęściej uzależnione od fazy rozwojowej drzewka. W okresie pękania pąków przeprowadza się oprysk środkiem owadobójczym Mospilan 20SP, który ochroni przed kwieciakiem jabłkowcem. Ten sam preparat może być zastosowany nieco później, w fazie zielonego pąka kwiatowego na walkę ze zwójkami i wydłubką oczateczką. W tym samym okresie należy także usuwać i niszczyć uszkodzone pędy przez bawełnicę korówkę. Ograniczenie w występowaniu tego szkodnika wspomaga pasożyt bawenicy - ościec korówkowy. W celu zwalczenia owocnicy jabłkowej w kwietniu i w maju stosuje się wyłącznie metody niechemiczne. Zadowalające rezultaty daje rozwieszenie na drzewkach białych tablic lepowych oraz zakładanie na pniach drzewek opasek z papieru falistego, a następnie ich niszczenie. Z kolei żółte tablice lepowe przywabią owocówkę jabłkóweczkę. Od maja kontrolujemy drzewka jabłoni w celu zidentyfikowania kolonii mszyc i miodówek. O obecności szkodników świadczy występowanie spadzi na liściach i kwiatach. Po zauważeniu pierwszych objawów wykonuje się oprysk preparatami Agrocover Koncentrat, Emulpar 940EC, Mospilan 20SP lub Karate Zeon 050CS. Preparaty te sprawdzą się także w walce z wieloma innymi szkodnikami jabłoni.

SZKODNIK / MIESIĄC

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Kwieciak jabłkowiec

Oprysk środkiem owadobójczym Mospilan 20SP w okresie pękania pąków

 

 

Bawełnica korówka

Usuwanie i niszczenie uszkodzonych pędów w fazie zielonego pąka kwiatowego

Oprysk środkiem owadobójczym Mospilan 20SP

Ograniczenie w występowaniu szkodnika wspomaga pasożyt bawenicy - ościec korówkowy

Owocnica jabłkowa

Rozwieszenie na drzewkach białych tablic lepowych

Założenie na pniach drzewek opasek z papieru falistego, a następnie ich niszczenie

Oprysk środkiem owadobójczym Mospilan 20SP

Owocówka jabłkóweczka

 

Rozwieszenie na drzewkach żółtych tablic lepowych

Oprysk środkiem owadobójczym Mospilan 20SP

Zwójki

Oprysk środkiem owadobójczym Mospilan 20SP w fazie zielonego pąka kwiatowego

 

Lustracja drzewek jabłoni (gąsienice wyjadają skórkę i miękisz oraz wyżerają rozległe, płytkie dziury)

Wydłubka oczateczka

Oprysk środkiem owadobójczym Mospilan 20SP w fazie zielonego pąka kwiatowego

 

Lustracja drzewek jabłoni (gąsienice uszkadzają owoce)

Mszyce i miodówki

 

Lustracja drzewek jabłoni (o obecności szkodników świadczy występowanie spadzi na liściach i kwiatach)

Oprysk po zauważeniu pierwszych objawów preparatami: Agrocover Koncentrat, Emulpar 940EC, Mospilan 20SP, Karate Zeon 050CS.

Przędziorek owocowiec

Oprysk środkiem Emulpar 940 EC tuż przed rozpoczęciem kwitnienia

 

Oprysk środkiem Emulpar 940 EC

jałboń 3

Na czym polega latem ochrona przed szkodnikami?

Zabiegi ochronne z użyciem owadobójczych środków ochrony roślin przeprowadzamy także latem. Należy jednak pamiętać o przestrzeganiu okresu karencji, który zawsze jest podany w opisie środka. Jest to szczególnie ważne w przypadku uprawy wcześniejszych odmian jabłoni. W lipcu i w sierpniu przy użyciu środka Mospilan 20SP kontynuujemy ochronę przed bawełnicą korówką, zwójkami i wydłubką oczateczką. Przeprowadzamy także lustrację drzewek na obecność mszyc i miodówek.  Po zauważeniu pierwszych objawów wykonuje się oprysk preparatami Agrocover Koncentrat, Emulpar 940EC, Mospilan 20SP lub Karate Zeon 050CS. W walce z owocówką jabłkóweczką warto po raz kolejny założyć na pniach drzewek opaski z papieru falistego, który po pewnym czasie niszczymy wraz ze szkodnikami. W sierpniu, zwłaszcza podczas suchej i ciepłej pogody konieczny może okazać się oprysk na przędziorka owocowca przy użyciu środków Agrocover Koncentrat lub Emulpar 940 EC. Tuż po zbiorze owoców warto przeprowadzić kolejny oprysk z użyciem Mospilanu 20SP. Wspomoże on skuteczną walkę z uciążliwym szkodnikiem jabłoni - bawełnicą korówką.

 

SZKODNIK / MIESIĄC

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Bawełnica korówka

Oprysk środkiem owadobójczym Mospilan 20SP

Ograniczenie w występowaniu szkodnika wspomaga pasożyt bawenicy - ościec korówkowy

Oprysk środkiem owadobójczym Mospilan 20SP tuż po zbiorze owoców przy temp min. 12st.C.

Owocówka jabłkóweczka

Założenie na pniach drzewek opasek z papieru falistego, a następnie ich niszczenie

Oprysk środkiem owadobójczym Mospilan 20SP

 

Zwójki

Oprysk środkiem owadobójczym Mospilan 20SP

 

 

Wydłubka oczateczka

Oprysk środkiem owadobójczym Mospilan 20SP

 

 

Mszyce i miodówki

Lustracja drzewek jabłoni (o obecności szkodników świadczy występowanie spadzi na liściach)

Oprysk po zauważeniu pierwszych objawów preparatami: Agrocover Koncentrat, Emulpar 940EC, Mospilan 20SP, Karate Zeon 050CS.

 

Przędziorek owocowiec

 

Oprysk środkiem Agrocover Koncentrat

 

Czy jesienią przeprowadzamy ochronę przed szkodnikami?

W okresie jesiennym ilość zabiegów przy użyciu owadobójczych środków ochrony roślin jest bardzo ograniczona. W przypadku późnych odmian jabłoni tuż po zbiorze owoców, ale gdy temperatura powietrza przekracza 12 stopni Celcjusza warto przeprowadzić oprysk z użyciem Mospilanu 20SP. Ten systemiczny środek pozwoli na skuteczne wyeliminowanie uciążliwego szkodnika jabłoni - bawełnicy korówki.

SZKODNIK / MIESIĄC

Październik

Listopad

Grudzień

Bawełnica korówka

Oprysk środkiem owadobójczym Mospilan 20SP tuż po zbiorze owoców przy temp min. 12st.C.

 

 

jabłń 4

3. Jak objawiają się choroby jabłoni?

 • Brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych - Na porażonych jabłkach rozwijają się brunatne, szybko powiększające się gnilne plamy, a na nich charakterystyczne, koncentrycznie ułożone, beżowo-szare brodawki, na których tworzą się zarodniki konidialne. Gnijący owoc zasycha i w formie brązowo-czarnej mumii pozostaje na drzewie aż do wiosny następnego roku.
 • Drobna plamistość liści jabłoni - W drugiej połowie maja na liściach pojawiają się niewielkie, brunatne plamy, które po wyschnięciu przybierają jaśniejszy odcień, a ich brzegi są często zgrubiałe. Przy silnym porażeniu liści, plamy mogą się zlewać. Na powierzchni plam pod koniec lata pojawiają się bardzo drobne czarne punkty – owocniki grzyba (piknidia).
 • Mączniak jabłoni - Srebrzysta powierzchnia pędów jabłoni w okresie bezlistnym. Od fazy zielonego pąka kwiatowego na całej powierzchni tkanek rozwijających się z porażonych pąków pojawia się biały mączysty nalot. Silne porażenie liści hamuje ich wzrost, a następnie prowadzi do deformacji i zasychania. Na owocach w fazie zawiązków występuje biały mączysty nalot, który później przekształca się w siateczkowate ordzawienia.
 • Parch jabłoni - Pierwsze objawy występują w postaci oliwkowo-zielonych, aksamitnych, nieregularnych plam. Z czasem plamy te stają się ciemnobrązowe do czarnych o wyraźnych brzegach. Silnie porażone liście skręcają się, marszczą lub wykrzywiają, a występujące na nich plamy zlewają się w duże skupienia ułożone często wzdłuż nerwu głównego. Na owocach wraz z ich wzrostem plamy stają się ciemnobrązowe i skorkowaciałe.
 • Rak bakteryjny drzew owocowych - Wczesną wiosną na pniu, gałęziach i młodych pędach rozwijają się plamy o nieregularnym kształcie. Niekiedy występują charakterystyczne spękania wierzchniej warstwy kory. Rozwojowi choroby sprzyjają uszkodzenia mrozowe.
 • Srebrzystość liści - Pierwszym widocznym objawem są zmiany w zabarwieniu liści, z zielonej na ołowianoszarą lub srebrzystą. W bardzo zaawansowanym rozwoju choroby na pniach pojawiają się ułożone dachówkowato owocniki grzyba, o szarym zabarwieniu górnej strony i fioletowawym dolnej.
 • Szara pleśń - Pierwsze objawy choroby pojawiają się na zawiązkach wielkości orzecha włoskiego w postaci czerwono-fioletowych przebarwień skórki. Następnie powstaje mała plamka gnilna o średnicy 5-10 mm z ciemniejszą, suchą obwódką. Z czasem porażony miąższ zapada się i wysycha.
 • Zaraza ogniowa - Porażone kwiaty są początkowo jakby przesycone wodą, następnie gwałtownie więdną, kurczą się i zamierają. Młode, zielone pędy więdną od wierzchołka, z czasem brunatnieją i zamierają. Na zawiązkach owoców pojawiają się ciemnozielone plamy, które następnie stają się czerwono-brunatne. Na gałęziach, konarach i pniu powstają zgorzele. W miejscu porażenia kora zapada się i przysycha.
 • Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia drzew owocowych - Brunatno-czerwone, wodniste plamy w dolnych partiach rośliny. Kora obumiera, pęka i odpada, a u podstawy pnia tworzą się rozległe rany. Porażone drzewa mają zahamowany wzrost, owoce nie wyrastają, liście od połowy lata są czerwonawe.
 • Zgorzel kory jabłoni - Typowym objawem choroby na pędach jest zasychanie kory w postaci eliptycznych plam. Na powierzchni kory pojawiają się czarne, drobne punkciki. Choroba może spowodować zamieranie pędów i gałęzi, a nawet drzew.
jabłoń 6

4. Jak rozpoznać obecność szkodnika

 • Owocówka jabłkóweczka - Powoduje tzw. robaczywienie owoców. Gąsienice krótko po wylęgu z jaj wgryzają się do wnętrza owoców i drążą głęboki korytarz biegnący do gniazda nasiennego, wypełniając go gruzełkowatymi odchodami. Uszkodzone jabłka przedwcześnie opadają.
 • Zwójka siatkóweczka - Na liściach w okresie wiosennym żerują gąsienice w rozetach liściowych i liściowo-kwiatowych, w okresie lata na dolnej i górnej stronie liści. Gąsienice wyjadają skórkę i miękisz. Na owocach gąsienice wyżerają rozległe, płytkie dziury.
 • Wydłubka oczateczka - Na liściach, przed kwitnieniem gąsienice żerują w rozetach liściowych i liściowo-kwiatowych (wyjadają pąki kwiatowe), latem natomiast na spodniej stronie liści. W okresie lata gąsienice uszkadzają owoce.
 • Zwójka różóweczka - Przed kwitnieniem gąsienice żerują na najmłodszych liściach, po kwitnieniu w liściach zwiniętych w rurkę. Gąsienice wyjadają miękisz zawiązków owoców.
 • Mszyca jabłoniowa - Żerowanie powoduje zwijanie się liści oraz skręcanie całych pędów. Szkodnik wydziela duże ilości spadzi która zanieczyszcza pędy i owoce.
 • Bawełnica korówka - Zasiedla korzenie, pnie, gałęzie i pędy. W miejscu żerowania mszycy powstają charakterystyczne zgrubienia − guzy. Bawełnica wytwarza substancję woskową przypominającą watę, która pokrywa miejsce jej żerowania.
 • Przędziorek owocowiec - W czasie wegetacji na liściach tworzą się początkowo jasne plamki, które zlewają się w większe plamy. Uszkodzone liście brązowieją, zasychają i opadają. Owoce nie wyrastają i nie wybarwiają się. Słabiej zawiązują się pąki kwiatowe na rok następny.
 • Kwieciak jabłkowiec - W fazie nabrzmiewania i pękania pąków na ich powierzchni oraz na młodych liściach widoczne są okrągłe dziurki. Kwiaty zasychają.
 • Owocnica jabłkowa - Na kwiatach widoczne są maleńkie brązowe nacięcia długości ok. 1 mm. Po kwitnieniu, na zawiązkach owoców pojawiają się okrągłe otwory z gruzełkowatymi wilgotnymi odchodami. Wewnątrz zasiedlonych owoców znajdują się białe larwy.
 • Miodówka jabłoniowa - Żerujące larwy wysysają z pąków soki i powodują ich zasychanie oraz obumieranie. Wydalana przez owady rosa miodowa powoduje sklejanie listków i kwiatów. Na pokrytych wydzieliną kwiatostanach i młodych liściach rozwijają się grzyby sadzakowe.
jabłoń 5
Autor

Poradnik został napisany przez Eksperta Target, który od wielu lat pomaga czytelnikom rozwiązywać problemy związane z uprawą, pielęgnacją i ochroną roślin.

Miłość do roślin i pasja do ogrodnictwa naszego Eksperta pomaga mu w tworzeniu wartościowych poradników, które szczególnie przydatne są ogrodnikom amatorom oraz posiadaczom ogródków działkowych.

Zapisz się do newslettera i pobierz bezpłatne poradniki!