''Las Na Zawsze Target Natural''

Lasy to niezwykle ważny element otaczającego nas świata, gdyż drzewa są naszym naturalnym sprzymierzeńcem. Wspólnie z fundacją "Las Na Zawsze" pomagamy trwałe i nieodwracalnie przywrócić równowagę biologiczną na Ziemi. Pierwszy „Las Na Zawsze Target Natural” już rośnie.

''Las Na Zawsze Target Natural''

1. Jak działa fundacja „Las Na Zawsze”

Jaką misję ma Fundacja „Las na zawsze”?

„Las Na Zawsze” to fundacja założona przez miłośników przyrody, której misją jest trwałe i nieodwracalne przywrócenie równowagi biologicznej na Ziemi. Drzewa są naszym naturalnym sprzymierzeńcem. Ich udział w wymianie C02 i regulacji efektu cieplarnianego jest oczywisty. Lasy zatrzymują wodę, której mamy coraz mniej. Lasy tworzą przyjazny mikroklimat, dają nam spokój i dobrą energię. Drzewa dają nam chłód w gorące dni. Lasy stanowią naturalną ostoję wielu, wielu zwierząt i roślin. Lasy po prostu są dla nas dobre. To idea, którą kieruje się Fundacja „Las Na Zawsze”.

W jaki sposób można pomóc naturze?

Natura sama ma zdolność regeneracji w najbardziej optymalny sposób. Wsparcie fundacji ma jedynie zainicjować procesy lasotwórcze i zagwarantować im trwałość. Dlatego dbamy o status formalny ziemi, na której sadzimy tak by mieć pewność, że przyszłość biosfery na danym terenie jest prawnie zabezpieczona. Lasy fundacji mają służyć naturze, której człowiek jest integralną częścią, a nie gospodarce. Wspieramy tworzenie ekosystemów leśnych z myślą o przyszłych pokoleniach.

Dlaczego ważna jest bioróżnorodność?

Przez dziesiątki lat gospodarczej eksploatacji nasze lasy w dużej mierze stały się monokulturami sosnowymi o bardzo ubogim runie leśnym. „Las Na Zawsze” jest bioróżnorodny i zarządzany przez naturę. Warto sadzić różne rdzenne gatunki drzew (w ogromnej większości liściastych), krzewów i roślin runa leśnego, aby nasze lasy były bioróżnorodne, a przez to bardziej odporne na czynniki środowiskowe. W ten sposób zwiększamy bioróżnorodność danego obszaru, a z czasem przyległych terenów. Ekosystem leśny potrzebuje także drzewa i krzewy owocowe, które zapraszają na teren ptaki.

las

W jaki sposób ograniczyć zmiany klimatyczne?

Jesteśmy na skraju katastrofy klimatycznej. Z każdym rokiem globalne ocieplenie będzie dla nas coraz większym wyzwaniem społecznym. Lasy są doskonałym narzędziem ograniczania zmian klimatycznych. Sposób w jaki pozwalamy im się tworzyć maksymalizuje absorpcję CO2 w długim okresie. Coraz częstsze susze zmuszają do wyboru gatunków liściastych dobrze znoszących długie okresy niedoboru wody. Tam gdzie to możliwe obejmujemy opieką tereny, które pozwalają na budowanie naturalnej retencji. Bobry to nasi przyjaciele.

W jaki sposób zapewnić prawidłowy wzrost drzew?

Fundacja „Las Na Zawsze” sadzi do 2 tysięcy sadzonek na hektar (5 razy mniej niż Lasy Państwowe). To pozwala drzewom w pełni rozwinąć korony i stabilnie budować system korzeniowy. Lokalizujemy sadzonki w rozproszonych gniazdach i zostawiamy dużą część terenu bez ingerencji, by mogły się rozwijać w zróżnicowany sposób, także pod względem wieku. Część drzew zabezpieczamy, żeby ich pędy wierzchołkowe nie stały się pożywieniem jeleniowatych. „Lasy Na Zawsze” tworzone są tak, aby zapewnić im jak najlepszą przyszłość. Ważnym elementem jest zaproszenie ptaków poprzez stworzenie dla nich idealnych warunków do bytowania. Szybko odwdzięczą się m.in. roznoszeniem nasion. Już od początku zostawiane jest dużo przestrzeni dla rządów natury, która wie doskonale, co w tym miejscu będzie rosło najlepiej. Późniejszą regulację lasu zostawiamy także naturze.

Dlaczego nie jest stosowana ochrona chemiczna nasadzeń?

W nasadzeniach założonych przez Fundację „Las Na Zawsze” nie są stosowane środki ochrony roślin zawierające substancję czynną. Natura sama dobiera najbardziej odpowiednie gatunki i sadzonki zdolne do dalszego rozwoju. Naturalne podłoże jest potrzebne do optymalnej selekcji naturalnej, a w dalszej perspektywie przyczyni się do rozwoju zdrowego ekosystemu leśnego.

las

Kto sadzi i zajmuje się pielęgnacją „Lasu Na Zawsze”?

„Lasy Na Zawsze” sadzone są wspólnie z ochotnikami. Wierzymy, że liczy się nie tylko sadzenie lasów, ale także tworzenie społeczności, której zależy na lasach. Sadzenie to forma aktywizacji społeczeństwa dzięki której otwieramy ludzi na kontakt z naturą i przywracamy do niej szacunek. Ponadto „Lasów Na Zawsze” nie zostawiamy samym sobie. Na bieżąco monitorowany jest ich rozwój oraz prowadzona dokumentacja. W działaniach fundacji wykorzystywana jest także pomoc ośrodków naukowych, które pomagają wspierać przyrodę.

W jakim terminie zakładane są „Lasy Na Zawsze”?

„Lasy Na Zawsze” sadzone są dwa razy do roku, bo taki rytm dyktuje nam natura. Nasadzeń dokonuje się wtedy, kiedy w drzewach procesy wegetacji są spowolnione, a jednocześnie nie ma mrozu. Tymi właściwymi momentami są więc wczesna wiosna oraz późna jesień. Sadzone są małe drzewka, bo takie najlepiej się przyjmują. Większe sadzonki trzeba by podlewać przez całe lato i każdą oddzielnie opalikować (aby nie ruszała się na wietrze). Przez pierwsze lata sadzonki intensywnie rozwijają systemy korzeniowe w glebie. W tym procesie natura wybiera te, które najlepiej przystosowane są do danego otoczenia i będą miały szansę rozwinąć się, by zasiedlić resztę wolnego obszaru.

Skąd pewność, że las będzie „na zawsze”?

Fundacja robi wszystko, aby nawet w dalekiej przyszłości, każda próba likwidacji „Lasu Na Zawsze” była biurokratycznym koszmarem. Wprowadzamy zmiany w ewidencji gruntów, miejscowym planie zagospodarowania, występujemy o status lasu ochronnego lub status rezerwatu do RDOŚ (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).

las

W jaki sposób finansowana jest Fundacja „Las Na Zawsze”?

Fundacja „Las Na Zawsze” finansuje swoją działalność z darowizn osób prywatnych, firm i organizacji. Co najważniejsze rozdzielane są koszty administracyjne od kosztów sadzenia lasów. Wszelkie wpłaty, które są przeznaczone na sadzenie lasu w 100% trafiają dokładnie na ten cel. Z kolei koszty administracyjne pokrywają Patroni Fundacji, zarówno prywatni, jak i firmowi.

W jaki sposób można zostać Patronem Fundacji?

Patroni za pośrednictwem platformy Patronite regularnie wspierają Fundację środkami na pokrycie kosztów administracyjnych. Dzięki Patronom możliwa jest praca w bezpiecznej przestrzeni i koncentrowanie się na sadzeniu lasów jak najtaniej. Ponadto zachowana jest przejrzystość finansowa, czytelnie rozdzielając koszty administracyjne i koszty sadzenia lasów. Już teraz warto dołączyć do tych, którzy regularnie wspierają misję przywrócenia równowagi biologicznej Ziemi.

Jakie są koszty posadzenia lasu?

Na 10m² Lasu Na Zawsze rośnie kilka drzew, a posadzenie takiego kawałka kosztuje około 30 zł. Większe ilości to oczywiście wielokrotności 30 zł. Za pośrednictwem strony „Las Na Zawsze” można zdecydować jaki kawałek lasu zostanie posadzony w naszym imieniu. Za przekazane TUTAJ pieniądze Fundacja zakupi ziemię i zasadzi na niej drzewa. Całość kwoty zostaje przeznaczona na sadzenie.

Skąd Fundacja bierze teren pod Las Na Zawsze?

Pierwsze nasadzenia zostały założone na terenach posiadanych przez założycieli Fundacji. Obecnie dokonywany jest zakup ziemi rolnej (tych najniższych kategorii) oraz nieużytków, na których wkrótce będą rosły drzewa. Istnieje także możliwość posadzenia Lasu Na Zawsze nawet na prywatnym terenie pod warunkiem, że tego kompleksu drzew już nigdy nie będzie można sprzedać ani wyciąć. Ponadto ogromnym wsparciem są tereny otrzymane od darczyńców. Dołączenie do leśnej społeczności to oczywiście naturalny kierunek dla Target Natural. Od wielu lat firma wspiera ekologiczne rozwiązania dla ogrodów i terenów zielonych.

las

2. Sadzenie „Las Na Zawsze Target Natural”

Gdzie powstał pierwszy „Las Na Zawsze Target Natural”?

 „Las Na Zawsze Target Natural” powstał w miejscowości Męcikał, na południu województwa pomorskiego. Jest już oznaczony na mapach Google. Działka znajduje się na terenie dotkniętym kataklizmem. W 2017 roku przeszedł tędy huragan. Okoliczne Nadleśnictwo Czersk utraciło łącznie aż 0,9 mln m3 drewna. Przyjechaliśmy na ten teren, by wesprzeć i przyspieszyć odtwarzanie środowisk leśnych w tej okolicy.

Jak przebiegały prace przygotowawcze przed sadzeniem?

  • Początek/Rozpoczęcie rozmów: maj 2020;
  • Zawarcie umowy z fundacją: 03.07.2020 (przekazanie darowizny w kwocie 30 000 zł);
  • Kupno ziemi (ostateczna umowa): 12.08.2020;
  • Wyznaczenie granic działki: 12.08.2020;
  • Stawianie płotu: 1-10.10.2020 (wielkość płotu: 286 mb);
las

Czym wyróżnia się teren na którym posadziliśmy las?

Gleba, na której posadziliśmy las to przede wszystkim piachy, na których rosły bory sosnowe (przed 2017 rokiem). Pozostawiliśmy ją bez dodatkowej ingerencji. Aby zapewnić bezpieczeństwo sadzącym, umieściliśmy część suchych gałęzi na stosach w różnych miejscach działki. Zauważyliśmy, że gleba pełna jest mchów, porostów oraz grzybów, co świadczy o jej lasotwórczym potencjale. Na tym terenie pojawiło się już nieco siewek brzozy, dębu, czeremchy i jałowca. Teren otoczyliśmy płotem z siatki leśnej, który ochroni młode drzewka przez jeleniowatymi i zostanie zdjęty po 5 latach od sadzenia.

Kiedy został posadzony „Las Na Zawsze Target Natural”?

„Las Na Zawsze Target Natural” został posadzony w dniach 7-8.11.2020 na powierzchni 10000 m2. Ilość sadzonek, która została przeznaczona na ten obszar wynosiła około 2000 sztuk. Wśród drzew i krzewów znalazły się takie gatunki jak dąb bezszypułkowy, brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, grab pospolity, jarząb pospolity, róża dzika, śliwa tarnina, rokitnik zwyczajny czy głóg jednoszyjkowy.

las

W jaki sposób został posadzony las?

Nasadzenia były prowadzone w sposób naturalny - nieuporządkowany i nieregularny. Nie staraliśmy się sadzić w liniach czy wyrównywać odległości, a jedynie w przybliżeniu zachowywaliśmy więźbę. W tym celu cały obszar został podzielony na 7 stref, do których przydzieliliśmy odpowiednie ilości sadzonek. Tworzyliśmy obszary gdzie dominował dąb, lipa i grab. Całość była uzupełniana brzozą, jarzębiną i krzewami. Do kopania dołków pod sadzonki używaliśmy głównie szpadli. Każdą sadzonkę należało włożyć do dołka w taki sposób, by jej korzenie skierowane były w dół i w całości zostały przykryte ziemią. Następnie ziemię wokół sadzonki należało przygnieść dłonią lub piętą. Sadzenie lasu skończyliśmy zamykając płot i wieszając tabliczkę, która informuje okolicznych mieszkańców oraz przyjezdnych, że na tym terenie rośnie nowy las – „Las Na Zawsze Target Natural”.

Kto uczestniczył w sadzeniu „Las Na Zawsze Target Natural”?

W planach był event, którego niestety nie zorganizowaliśmy, z powodu sytuacji epidemiologicznej, ale… przyjechało do nas wsparcie! Oprócz pracowników fundacji, 7 listopada las sadzili członkowie zarządu firmy Target Natural wraz z rodzinami, przedstawiciele Zielonego Pogotowia oraz wolontariusze. Na otwartym terenie i z zachowaniem odpowiedniego dystansu pracowaliśmy w parach (w których przyjechaliśmy samochodami na miejsce).

las

Zapisz się do newslettera i pobierz bezpłatne poradniki!