''Las Na Zawsze Target Natural''

Lasy to niezwykle ważny element otaczającego nas świata, gdyż drzewa są naszym naturalnym sprzymierzeńcem. Wspólnie z fundacją "Las Na Zawsze" pomagamy trwałe i nieodwracalnie przywrócić równowagę biologiczną na Ziemi. Pierwszy „Las Na Zawsze Target Natural” już rośnie.

''Las Na Zawsze Target Natural''
las

Skąd pewność, że las będzie „na zawsze”?

Fundacja robi wszystko, aby nawet w dalekiej przyszłości, każda próba likwidacji „Lasu Na Zawsze” była biurokratycznym koszmarem. Wprowadzamy zmiany w ewidencji gruntów, miejscowym planie zagospodarowania, występujemy o status lasu ochronnego lub status rezerwatu do RDOŚ (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).

W jaki sposób finansowana jest Fundacja „Las Na Zawsze”?

Fundacja „Las Na Zawsze” finansuje swoją działalność z darowizn osób prywatnych, firm i organizacji. Co najważniejsze rozdzielane są koszty administracyjne od kosztów sadzenia lasów. Wszelkie wpłaty, które są przeznaczone na sadzenie lasu w 100% trafiają dokładnie na ten cel. Z kolei koszty administracyjne pokrywają Patroni Fundacji, zarówno prywatni, jak i firmowi.

W jaki sposób można zostać Patronem Fundacji?

Patroni za pośrednictwem platformy Patronite regularnie wspierają Fundację środkami na pokrycie kosztów administracyjnych. Dzięki Patronom możliwa jest praca w bezpiecznej przestrzeni i koncentrowanie się na sadzeniu lasów jak najtaniej. Ponadto zachowana jest przejrzystość finansowa, czytelnie rozdzielając koszty administracyjne i koszty sadzenia lasów. Już teraz warto dołączyć do tych, którzy regularnie wspierają misję przywrócenia równowagi biologicznej Ziemi.

Jakie są koszty posadzenia lasu?

Na 10m² Lasu Na Zawsze rośnie kilka drzew, a posadzenie takiego kawałka kosztuje około 30 zł. Większe ilości to oczywiście wielokrotności 30 zł. Za pośrednictwem strony „Las Na Zawsze” można zdecydować jaki kawałek lasu zostanie posadzony w naszym imieniu. Za przekazane TUTAJ pieniądze Fundacja zakupi ziemię i zasadzi na niej drzewa. Całość kwoty zostaje przeznaczona na sadzenie.

Skąd Fundacja bierze teren pod Las Na Zawsze?

Pierwsze nasadzenia zostały założone na terenach posiadanych przez założycieli Fundacji. Obecnie dokonywany jest zakup ziemi rolnej (tych najniższych kategorii) oraz nieużytków, na których wkrótce będą rosły drzewa. Istnieje także możliwość posadzenia Lasu Na Zawsze nawet na prywatnym terenie pod warunkiem, że tego kompleksu drzew już nigdy nie będzie można sprzedać ani wyciąć. Ponadto ogromnym wsparciem są tereny otrzymane od darczyńców. Dołączenie do leśnej społeczności to oczywiście naturalny kierunek dla Target Natural. Od wielu lat firma wspiera ekologiczne rozwiązania dla ogrodów i terenów zielonych.

las

2. Sadzenie „Las Na Zawsze Target Natural”

Gdzie powstał pierwszy „Las Na Zawsze Target Natural”?

 „Las Na Zawsze Target Natural” powstał w miejscowości Męcikał, na południu województwa pomorskiego. Jest już oznaczony na mapach Google. Działka znajduje się na terenie dotkniętym kataklizmem. W 2017 roku przeszedł tędy huragan. Okoliczne Nadleśnictwo Czersk utraciło łącznie aż 0,9 mln m3 drewna. Przyjechaliśmy na ten teren, by wesprzeć i przyspieszyć odtwarzanie środowisk leśnych w tej okolicy.

Jak przebiegały prace przygotowawcze przed sadzeniem?

  • Początek/Rozpoczęcie rozmów: maj 2020;
  • Zawarcie umowy z fundacją: 03.07.2020 (przekazanie darowizny w kwocie 30 000 zł);
  • Kupno ziemi (ostateczna umowa): 12.08.2020;
  • Wyznaczenie granic działki: 12.08.2020;
  • Stawianie płotu: 1-10.10.2020 (wielkość płotu: 286 mb);
las

Czym wyróżnia się teren na którym posadziliśmy las?

Gleba, na której posadziliśmy las to przede wszystkim piachy, na których rosły bory sosnowe (przed 2017 rokiem). Pozostawiliśmy ją bez dodatkowej ingerencji. Aby zapewnić bezpieczeństwo sadzącym, umieściliśmy część suchych gałęzi na stosach w różnych miejscach działki. Zauważyliśmy, że gleba pełna jest mchów, porostów oraz grzybów, co świadczy o jej lasotwórczym potencjale. Na tym terenie pojawiło się już nieco siewek brzozy, dębu, czeremchy i jałowca. Teren otoczyliśmy płotem z siatki leśnej, który ochroni młode drzewka przez jeleniowatymi i zostanie zdjęty po 5 latach od sadzenia.

Kiedy został posadzony „Las Na Zawsze Target Natural”?

„Las Na Zawsze Target Natural” został posadzony w dniach 7-8.11.2020 na powierzchni 10000 m2. Ilość sadzonek, która została przeznaczona na ten obszar wynosiła około 2000 sztuk. Wśród drzew i krzewów znalazły się takie gatunki jak dąb bezszypułkowy, brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, grab pospolity, jarząb pospolity, róża dzika, śliwa tarnina, rokitnik zwyczajny czy głóg jednoszyjkowy.

las

W jaki sposób został posadzony las?

Nasadzenia były prowadzone w sposób naturalny - nieuporządkowany i nieregularny. Nie staraliśmy się sadzić w liniach czy wyrównywać odległości, a jedynie w przybliżeniu zachowywaliśmy więźbę. W tym celu cały obszar został podzielony na 7 stref, do których przydzieliliśmy odpowiednie ilości sadzonek. Tworzyliśmy obszary gdzie dominował dąb, lipa i grab. Całość była uzupełniana brzozą, jarzębiną i krzewami. Do kopania dołków pod sadzonki używaliśmy głównie szpadli. Każdą sadzonkę należało włożyć do dołka w taki sposób, by jej korzenie skierowane były w dół i w całości zostały przykryte ziemią. Następnie ziemię wokół sadzonki należało przygnieść dłonią lub piętą. Sadzenie lasu skończyliśmy zamykając płot i wieszając tabliczkę, która informuje okolicznych mieszkańców oraz przyjezdnych, że na tym terenie rośnie nowy las – „Las Na Zawsze Target Natural”.

Kto uczestniczył w sadzeniu „Las Na Zawsze Target Natural”?

W planach był event, którego niestety nie zorganizowaliśmy, z powodu sytuacji epidemiologicznej, ale… przyjechało do nas wsparcie! Oprócz pracowników fundacji, 7 listopada las sadzili członkowie zarządu firmy Target Natural wraz z rodzinami, przedstawiciele Zielonego Pogotowia oraz wolontariusze. Na otwartym terenie i z zachowaniem odpowiedniego dystansu pracowaliśmy w parach (w których przyjechaliśmy samochodami na miejsce).

las

Zapisz się do newslettera i pobierz bezpłatne poradniki!