Paciornica grochowianka

Paciornica+grochowianka.jpg
choroba icon

PACIORNICA GROCHOWIANKA (Contarinia pisi) to muchówka długości około 2mm, barwy żółtej, z brunatnymi paskami na stronie grzbietowej i niemal czarnymi czułkami. Larwa jest biaława lub żółtawa, długości do 3mm. Zimują larwy w kokonach w wierzchniej warstwie gleby. Wiosną, w temperaturze powyżej 15 st. C następuje przepoczwarczenie, a wylot muchówek na miejsce na przełomie maja i czerwca, w okresie formowania się pąków kwiatowych grochu. Po zapłodnieniu samice składają cygarowato wydłużone, niemal przezroczyste jaja do pąków kwiatowych i do wierzchołków pędów. Po kilku dniach wylęgają się larwy, które rozpoczynają zerowanie i rozwój. Dorosłe larwy opuszczają żerowiska, przemieszczają się do gleby, gdzie po zbudowaniu kokonu, przepoczwarczają się i następuje wylot muchówek. Samice tego pokolenia składają jaja głównie do strąków grochu, gdzie następuje żerowanie i rozwój larw drugiego pokolenia. Po skończonym rozwoju larwy przemieszczają się do gleby na zimowanie. W ciągu roku rozwijają się 2 pokolenia.

Objawy

objawy icon

Uszkodzone przez larwy pąki kwiatowe grochu, peluszki, bobu i bobiku nie rozwijają się, nabrzmiewają u podstawy, zasychają i opadają. Wierzchołki wzrostu grubieją, wzrost międzywęźli jest zahamowany, szypułki kwiatowe skrócone i pąki kwiatowe skupione są w postaci grona. Strąki powstałe z uszkodzonych kwiatów są drobne i skręcone. Wewnętrzna powierzchnia strąków i nasiona są wygryzione.

Rośliny żywicielskie

rośliny żywicielskie icon

Groch, peluszka, bób, bobik

Sposoby zwalczania

sposoby zwalczania icon

Zaleca się wykonywanie zabiegów agrotechnicznych takich jak wcześniejszy siew (w celu przyspieszenia kwitnienia, siew odmian wczesnych o krótkim okresie wegetacji i izolację przestrzenną od upraw grochu z poprzedniego roku. Zwalczanie chemiczne prowadzi się w czasie lotu muchówek, przed złożeniem jaj, w okresie zawiązywania się pąków kwiatowych. Skuteczne i polecane preparaty do walki z paciornicą to Mospilan 20SP lub Karate Zeon 050CS.

Powiązane problemy Powiązane rośliny  
mszyce, askochytoza grochu bób, fasola, groch  

Zapisz się do newslettera i pobierz bezpłatne poradniki!