Dla Akcjonariuszy Target

Dematerializacja akcji

W wyniku wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych dotychczas przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać u pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami.

Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami – +58 774 10 90 Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa akcjonariusz@target.com.pl

Pliki do pobrania
  • Wezwanie nr 1 z dnia __.__.2020 r. do złożenia akcji w Spółce pobierz

Zapisz się do newslettera i pobierz bezpłatne poradniki!