Dla Akcjonariuszy Target

Dane rejestrowe

Firma TARGET SPÓŁKA AKCYJNA
Adres Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa
NIP 5880000258
REGON  190009344
 Zarejestrowana przez: SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 Numer KRS  0000319311
 Data rejestracji KRS  12.12.2008 r.
 Odpis o treści zgodnej ze stanem aktualnym odpis aktualny

Zapisz się do newslettera i pobierz bezpłatne poradniki!