Skoczek trawnik

Skoczek+trawnik.jpg
choroba icon

SKOCZEK TRAWNIK (Javesella pellucida) - samice są dość krępe, większe od samców i dymorfizm płciowy jest wyraźny. Samice są barwy żółtawej, z tym że głowa i przedplecze mają barwę brązowożółtą. Samce są ciemniej ubarwione, z białawym przedpleczem. Długość ciała samicy wynosi 3,7-4,5 mm, a samca 2,7-3,5 mm. Zimują larwy w ściółce zadrzewień i sadów. Uaktywniają się w kwietniu. Żerują na różnych roślinach, głównie trawiastych. Imagines pojawiają się na początku maja i przelatują na zboża, gdzie składają jaja. Wylęgające się larwy są obecne na zbożach od maja do połowy lipca. W końcu lipca pojawiają się imagines drugiego pokolenia i składają jaja na trawach. W roku rozwijają się 2 pokolenia, których czas występowania zazębia się.

Objawy

objawy icon

Często zasiedla pastwiska, zwłaszcza w miejscach bardziej wilgotnych. Występuje również i w innych uprawach, tym bardziej, jeśli są zachwaszczone różnymi trawami. Gatunek ten jest wektorem płonnej karłowatości owsa oraz paskowanej mozaiki pszenicy.

Rośliny żywicielskie

rośliny żywicielskie icon

Jest to szkodnik zbóż i traw.

Powiązane problemy    
ochojnik świerkowo modrzewiowy, mrówki, prosionek szorstki    

Zapisz się do newslettera i pobierz bezpłatne poradniki!