Minujące

drzewa i krzewy lisciaste aronias miny 1
choroba icon

Do grupy tej należą owady o gryzącym aparacie gębowym powodujące minowanie nadziemnych części roślin (uszkodzenia liści) to najczęściej larwy muchówek (miniarki – np. miniarka szklarniówka, miniarka niewybredka), czy gąsienice motyli (szrotówek kasztanowcowiaczek, toczyk gruszowiaczek). Szkodniki te żerują wewnątrz liścia, wyjadając miękisz między górną a dolną skórką. Wskutek tego żerowania powstają puste przestrzenie zwane minami. Są one bardzo typowe dla każdego gatunku z osobna. Miny z reguły wypełnione są odchodami niekiedy ułożonymi w bardzo regularnie nakładające się wstęgi lub koła. Miny wyraźnie różnią się barwą (rdzawe, brunatne, jasnożółte, bezbarwne) od zdrowej tkanki blaszki liściowej.

Powiązane problemy Powiązane rośliny  
paciornica gruszowianka ubiorek gorzki, przypołudnik stokrotkowy  

Zapisz się do newslettera i pobierz bezpłatne poradniki!