Dla Akcjonariuszy Tamark

Dematerializacja akcji

W wyniku wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych dotychczas przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać u pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami.

Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami – +58 774 10 90 Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa akcjonariusz@target.com.pl

W dniu 15 lipca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki TAMARK S.A. podjęło Uchwałę nr 2,  wskazującą Dom Maklerski Santander jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki.

Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy pomiędzy TAMARK SA a Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie została podpisana w dniu 04 listopada 2020 r.

Pliki do pobrania
  • Wezwanie nr 1 z dnia 30.06.2020 r. do złożenia akcji w Spółce pobierz
  • Wezwanie nr 2 z dnia 31.07.2020 r. do złożenia akcji w Spółce pobierz
  • Wezwanie nr 3 z dnia 31.08.2020 r. do złożenia akcji w Spółce pobierz
  • Wezwanie nr 4 z dnia 30.09.2020 r. do złożenia akcji w Spółce pobierz
  • Wezwanie nr 5 z dnia 30.10.2020 r. do złożenia akcji w Spółce pobierz
  • Umowa DM Santander pobierz

Zapisz się do newslettera i pobierz bezpłatne poradniki!