Dla Akcjonariuszy Tamark

Dane rejestrowe

Firma TAMARK SPÓŁKA AKCYJNA
Adres Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa
NIP 5881766689
REGON  191474391
 Zarejestrowana przez: SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 Numer KRS  0000137926
 Data rejestracji KRS  04.12.2002 r.
 Odpis o treści zgodnej ze stanem aktualnym odpis aktualny

Zapisz się do newslettera i pobierz bezpłatne poradniki!