Przędziorek chmielowiec

przedziorek chmielowiec
choroba icon

Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae ) - szkodnik na truskawkach.

Objawy

objawy icon

W resztkach organicznych, roślinnych zimują ceglasto-pomarańczowe samice przędziorka zebrane w koloniach przykryte delikatnym oprzędem. Wiosnę przy temperaturze 10-12⁰C zasiedlają dolne strony liści i zaczynają żerować ( aparat gębowy kłująco ssący ), a następnie składać jaja (90 szt. na jedną samicę). Letnie samice roztoczy są żółto-zielone z dwoma brunatnymi plamami bo bokach. Masowy wylęg przędziorka chmielowca przypada na okres kwitnienia i wtedy powodować mogą one największe uszkodzenia wpływające na ogólne osłabienie roślin, obniżenie plonu oraz pogorszenie jakości i wielkości owoców. Liście (górna strona) mają jasnożółte plamy między głównymi nerwami, których wielkość i ilość zależy od nasilenia szkodnika. Dodatkowo brzeg blaszki liściowej jest zawinięty do góry, a na spodniej stronie widać charakterystyczny delikatny oprzęd. Silnie uszkodzone liście żółkną i przedwcześnie zasychają. Na plantacje, na ogrody czy działki przędziorek chmielowiec trafia z sadzonkami, a także przenosi się z chwastów, sąsiednich roślin uprawnych lub dziko rosnących. Dlatego też należy przy kupowaniu sadzonek na szkółkach, targach zwracać uwagę na zasiedlone sadzonki truskawek przez tego szkodnika. W sierpniu i wrześniu samice chowają się do zimowych kryjówek. Szkodnik posiada 5-6 pokoleń w ciągu roku, które ulegają zwiększeniu liczebnościowym w lecie. Wtedy następuje nasilenie populacji, która bardzo szybko namnaża się w wysokiej temperaturze. Próg szkodliwości przędziorka chmielowca, biorąc pod uwagę fazę fenologiczną i formy ruchome, wynosi: • 2 sztuki (przed kwitnieniem), • 3 sztuki (pełnia kwitnienia), • 5 sztuk (po zbiorze) na pojedynczy listek liścia złożonego

Sposoby zwalczania

sposoby zwalczania icon

Najskuteczniejszą ochroną przed przędziorkiem chmielowcem w uprawie truskawek jest zastosowanie środków ochrony roślin w tym najskuteczniejszych akarycydów w następujących fazach fenologicznych truskawki: • przed kwitnieniem, • po pełni kwitnienia, • po zbiorach. W przypadku zasiedlonych roślin przez szkodnika, na których planowane jest koszenie liści po zbiorach, najpierw powinno się wykonać zabieg środkami ochrony roślin, a dopiero później koszenie. Wszystkie akarycydy są preparatami działającymi kontaktowo i muszą być dokładnie naniesione na dolną stronę liścia gdzie żerują larwy oraz postaci dorosłe przędziorka chmielowca. Przed rozpoczęciem zabiegów ochronnych należy zlustrować bardzo dokładnie plantację na obecność szkodnika ( żywych okazów – oprzęd, jaja, larwy i postaci dorosłe szukamy pod spodnią stroną liścia ) i wtedy podjąć decyzję o wykonaniu zabiegu.

Powiązane problemy Powiązane rośliny  
przędziorki begonia stale kwitnąca (ukośnica), truskawka  

Zapisz się do newslettera i pobierz bezpłatne poradniki!