Wyszukiwarka
Produkty:
Problemy:
Uprawy:
reset

Ogłoszenie

Kartoszyno, 20 kwietnia 2016 r.

 Ogłoszenie:

Łączące się spółki:

TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie (spółka przejmująca)

oraz

TARGET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartoszynie (spółka przejmowana),

działając zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, z dniem 21 kwietnia 2016 roku udostępniają niniejszym bezpłatnie do wiadomości publicznej Plan połączenia z dnia 20 kwietnia 2016 roku.

Plan będzie udostępniony w sposób określony w art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, tj. nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

 

Załączniki:

Zal.1. - Plan połączenia Target SA z Target Sp. z o.o  

Pliki do pobrania