Chwasty

Z punktu widzenia ekologicznego chwasty ogrodowe czy polne nazywane są roślinami towarzyszącymi. Występują bardzo często w uprawach warzyw oraz roślin ozdobnych wpływając negatywnie na uzyskiwany plon oraz efekt dekoracyjny roślin ozdobnych. Chwasty konkurują z roślinami uprawnymi o składniki pokarmowe, wodę oraz światło. Często mają znacznie większe zapotrzebowanie na składniki mineralne niż rośliny uprawne. Charakteryzują się także dużą zdolnością do wykorzystywania pobranych składników pokarmowych z gleby, co powoduje, że znacznie lepiej są przystosowane do niesprzyjających warunków atmosferycznych niż rośliny uprawne czy ozdobne. To wszystko sprawia, że chwasty ogrodowe mogą w znacznym stopniu wpłynąć na zahamowanie wzrostu i rozwoju innych roślin. Chwasty na trawniku czy w ogrodzie są także żywicielami wielu chorób występujących później na roślinach uprawnych oraz ozdobnych. Kolejną negatywną z punktu widzenia człowieka zdolnością chwastów jest wytwarzania ogromnej ilości nasion, które następnie mogą przetrwać w glebie kilka (np. przytulia czepna, żółtlica drobnokwiatowa) lub w przypadku niektórych gatunków nawet kilkanaście lat (rumianowate). Należy zatem zdać sobie sprawę z faktu, iż zachwaszczony ogród czy działka znacznie tracą swój efekt dekoracyjny. Dlatego tak ważne jest zwalczanie chwastów. Chwasty na trawniku lub w ogrodzie sprawiają, że rośliny ozdobne i uprawne słabiej rosną, są bardziej podatne na niesprzyjające warunki pogodowe oraz ataki ze strony chorób i szkodników. Składniki pokarmowe z nawozów są pobierane w większej części przez chwasty co sprzyja ich rozprzestrzenianiu się oraz wytwarzaniu większej ilości nasion. Zwalczanie chwastów jest zatem jedną z najważniejszych prac podejmowanych w ogrodach i na działkach.